Permanente Kerstboom

Kerstboom verplaatst van Oosteregge
naar Café-Restaurant Boszicht

Kerstboom verplaatst van Oosteregge naar Café-Restaurant Boszicht.
Ieder jaar was het voor het PB weer zoeken naar een mooie Kerstboom voor het dorp, maar nu hadden we het geluk dat een bewoner van Oosteregge (Ria) haar boom in de tuin graag kwijt wilde, omdat deze te groot werd.

Met hulp van Jan en zijn kraan kon de boom met wat kluit verplaatst worden, en heeft deze een mooi plekje gekregen naast Café-Restaurant Boszicht. Hopelijk slaat de boom aan en kunnen we er de komende jaren plezier van hebben. Straks de lampjes er in, en dan is het met de feestdagen een mooi gezicht in ons dorp. (Bedankt Jan en Ria!)
(Tekst: Ton Smakman  Foto: Ton Smakman )

Verslag 1 Jaar SPB Nijeberkoop

IMPRESSIE VAN DE BIJZONDERE DORPSAVOND OP MAANDAG 18 NOVEMBER 2019

Bewoners van Nijeberkoop zijn door het bestuur van de Stichting Plaatselijk Belang uitgenodigd voor deze bijzondere dorpsavond in Boszicht, om te horen wat er door de dit jaar opgerichte Stichting in 2019 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Ongeveer 40 bewoners verschenen deze avond, dus een geweldige opkomst.

Een PowerPoint-presentatie, toegelicht door voorzitter Gerben But, gaf in vogelvlucht een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar. Kern van dit betoog was het samen met bewoners vorm geven aan deze activiteiten en vooral de onderlinge verbinding in het dorp versterken. Dit kan het bestuur van het PB niet alleen, dus tevens de oproep aan de bewoners om te komen met ideeën, wensen en initiatieven, die het PB kan faciliteren (financieel ondersteunen, meedenken, meehelpen) om ze ook daadwerkelijk te realiseren. Foto’s van deze avond vind u hier
lees het hele verslag…

Strooi Routes

Alles over zout strooien in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in zeven strooiroutes. Nog voordat het glad is, worden de belangrijke wegen en fietspaden gestrooid. Het advies: houd met winters weer altijd rekening met gladheid. Oók op gestrooide wegen.

Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons op Twitter @Owerf. De strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien.


(Bron: PDF 55. Alles over zout strooien in Ooststellingwerf lang)

Strooiroutes

Er zijn verschillende soorten strooiroutes.
(1) A-routes, hier strooien we preventief bij verwachte gladheid.
(2) B-routes, hier strooien we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter alléén binnen normale werktijden, en pas nadat de A-routes voldoende zijn gestrooid.
(3) Rest-routes, dit zijn routes buiten de bebouwde kom en wijken en buurten binnen de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op verzoek, en dan uitsluitend in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de bevoorrading en afvoer van bedrijven dreigt te stagneren. Of bij aanzienlijke duinvorming door sneeuwval. Of als u (ernstig) ziek bent.

lees het hele bericht…