Zomertijd

De zomertijd gaat weer in aan het eind van de maand februari in de nacht van zaterdag 26 maart 2023 op zondag 27 maart 2023. Dan wordt de klok vooruit gezet van 02:00 naar 03:00 uur.

De Zomerfair komt er weer aan!

Zet het in je agenda!
De inwoners van Nijeberkoop en omstreken laten weer zien wat een bijzonder “ondernemend” dorp Nijeberkoop is! Op het sportveld achter de Dorpskantine in Nijeberkoop worden de kramen weer opgezet en gevuld met leuke en lekkere dingen.

Wilt u ook uw talent of onderneming delen? Download het formulier, vul het in en mail naar het adres onderaan het formulier.

Commissaris van de Koning, Dijkgraaf en Burgemeester bezoeken het stemlokaal Nijeberkoop

Nijeberkoop 15 maart 2023
Op de stemdag voor de Provinciale Staten was het druk in en rond het stemlokaal. Omstreeks 17.30 uur kwamen de aangekondigde bezoekers, die bezig waren met een verkiezingstournee door Friesland, langs om te kijken naar ons bijzondere stembureau. Het kleinste stembureau van de gemeente Ooststellingwerf. De vorige verkiezingen had de lobby om het stembureau te behouden gewerkt en Burgemeester Sandra Korthuis vond het daarom wel zo leuk om op deze verkiezingsdag met de Commissaris van de Koning Arno Brok en Dijkgraaf Luzette Kroon ons dorp met een bezoek te vereren.


Buiten kon bewoner (en veehouder) Dirk Boschker tegen hen, na het stemmen, mooi zijn zegje doen over het stikstofbeleid. Er waren bij het bezoek diverse bewoners aanwezig die hiervan getuige waren. Bij het vertrek bedankten Arno Brok, Luzette Kroon en Sandra Korthuis nog voor de leuke ontvangst en gesprekjes. (T.S.)

Bewonersavond 26 januari 2023

Bewonersavond 26 januari 2023 Stichting PB

Wat een leuke opkomst was er op de door het PB georganiseerde bewonersavond in de achterzaal van restaurant Boszicht. Namens het PB kon secretaris Ton Smakman alle aanwezige bewoners welkom heten, alsmede de nieuwe bewoners in Nijeberkoop. Hij bedankte ook nog alle vrijwilligers die het afgelopen jaar weer actief zijn geweest.

Doel van deze avond was om als Stichting verantwoording af te leggen aan de bewoners, zoals beloofd was toen enkele jaren geleden de Vereniging werd omgezet naar een Stichting.
Penningmeester Roelof André Groen liet zien wat de inkomsten en uitgaven van het PB zijn geweest, lichtte alles toe, en beantwoordde vragen.
Lees het hele bericht…

Bewonersbijeenkomst

Beste Nijeberkopers

Iedereen is van harte uitgenodigd op de jaarlijkse bewonersbijeenkomst van de stichting Plaatselijk Belang. Op 26 januari 2023, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en is iedereen welkom in de achterzaal van café-restaurant Boszicht. Om ongeveer 20.00 uur is er een kort officieel gedeelte. We praten u bij over de activiteiten en over de financiéle zaken. U kunt natuurlijk ook vragen stellen of een mededeling doen die het dorp aangaat. De avond zal verder vooral in het teken staan van gezelligheid en verbinding. Hiervoor hebben we een aantal activiteiten bedacht die allemaal een ongedwongen karakter zullen hebben. Geen zorgen, u hoeft niet te spreken voor de hele groep of een afgezaagd spel te spelen, maar u zult ook niet de hele avond op uw stoel kunnen blijven
zitten….

Iedereen ontvangt twee consumptiebonnen en er zullen wat hapjes zijn. De avond zal tot ongeveer 22.00 uur duren.  We hopen dat u allemaal komt!

We wensen u alvast fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar,
Ton Smakman, Susan Warmer, Roelof-André Groen en Paula Ottink