37 ste Kertswandeling 2021

37ste KERSTWANDELING
2e KERSTDAG – 26 DECEMBER 2021

Start Café-Rest. Boszicht – NIJEBERKOOP (achterzaal)
Starttijd 10:00 – 11:00
Kosten leden – niet leden
Volwassenen € 3,50 – € 5,00
Kinderen t/m 12 jaar € 2,50 – € 2,50

Let op!!
We houden rekening met de maatregelen betreft COVID 19. Voor de actuele informatie kunt u onze Facebook pagina in de gaten houden.

“37 ste Kertswandeling 2021″ verder lezen

Sint Maarten Lampionnenoptocht

Aanmelden
mail: bibianwalsweer@hotmail.com
app: 0655883707

Sint Maarten

En zo is de zomer weer voorbij en staan de gezellige drukke maanden voor de deur. De lampionstokjes mogen weer uit de kast want 11 november komt eraan! Ook dit jaar komen we bij de bewoners van Nijeberkoop aan de deur.

We starten om 17.00 bij Bovenweg 3. We zullen net als voorgaande jaren richting de Oosteregge lopen en vanaf daar t/m Bovenweg 23 lopen. We eindigen in de Dorpskantine met chocomelk en lekkers voor de kinderen.

Wil je dit jaar ook meelopen?
Laat het dan even weten dan kunnen we hiermee rekening houden. Ik ben benieuwd wat voor prachtige creaties er weer zullen worden gemaakt voor aan de lampionstokjes.
Succes met knutselen alvast! Tot 11 november!
Bibian de Boer

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf stelt een nieuwe woon(zorg)visie op. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande woonvisie eind 2021 afloopt. Daarnaast speelt er op dit moment veel op het gebied van wonen. Daarom is actueel woonbeleid nodig.

Proces
Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woon(zorg)visie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast hebben we twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben we met verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen, huurdersorganisaties en corporaties. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook informatie opgehaald bij zorgorganisaties. Na de zomer is er een fysieke inwonersbijeenkomst geweest om de eerste uitkomsten te bespreken. Die uitkomsten hebben we ook weer besproken met onze partners in het wonen. De woon(zorg)visie is nu in concept klaar. Deze wordt nu ter inzage gelegd.

Ter inzage
De concept woon(zorg)visie ligt de komende zes weken ter inzage. Na het ophalen van de zienswijzen wordt beoordeeld of deze leiden tot wijzigingen in de concept woon(zorg)visie. De (aangepaste) visie, inclusief zienswijzennota wordt in januari 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijs ik naar de website.

Ik nodig u van harte uit deze woon(zorg)visie door te nemen. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Eelkje Idsardi
beleidsadviseur wonen (Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag)Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
M 0682558861

Internet
ooststellingwerf
Twitter: @owerf

Direct nummer
T(0516) 56 63 22
M 06 51 78 30 94

Direct mail
Eelkje Idsardi


Sportwebsite voor inwoners Ooststellingwerf


Sportwebsite voor inwoners Ooststellingwerf
Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen vanaf vandaag op één plek alle sport- en beweegaanbieders, sportaccomodaties en sportevenementen vinden. Vandaag is namelijk de website www.beweegplein.nl live gegaan.


Wethouder Esther Verhagen
Ik ben blij met de website het beweegplein. Sporten en bewegen is niet alleen goed voor lichaam en geest, maar het is ook een manier om elkaar te ontmoeten. Een groep van betrokken vrijwilligers hebben zich ingezet om deze website te realiseren, omdat ze merkten dat veel inwoners geen zicht hadden op het sport en beweeg aanbod in onze gemeente. Dankzij deze vrijwilligers is dit mooie idee nu werkelijkheid geworden.
Apotheker Rogier Hilbers
Als apotheker ben ik geneesmiddelenexpert en help mijn patiënten om het juiste geneesmiddel veilig te gebruiken. Een belangrijk aspect daarbij is het verminderen van het aantal geneesmiddelen en daarbij speelt preventie een belangrijke rol. Om dit te versterken in onze gemeente ben ik als vrijwilliger in de themagroep Inclusief Sporten en Bewegen gestapt. Uiteindelijk hebben we samen de prachtige website beweegplein.nl opgezet met een fantastisch team van bevlogen mensen!

Winactie
Vanuit het Beweegplein is er ter promotie een wedstrijd uitgezet: Wie is de allerleukste sport- of beweegaanbieder in de gemeente? Alle sport- en beweegaanbieders in Ooststellingwerf kunnen hieraan meedoen. Zij worden de komende weken hiervoor persoonlijk benaderd. Nieuwsgierig geworden? Bekijk alle sporten op www.beweegplein.nl.
“Sportwebsite voor inwoners Ooststellingwerf” verder lezen

Activiteitenmiddag

Activiteitenmiddag

Kom jij ook?
Voor kinderen in en om de omgeving Nijeberkoop organiseren wij een gezellige middag. We bieden deze middag verschillende activiteiten aan, voor diverse leeftijden.

Aanmelden
Opgeven kan via: antjeboersma@live.nl.
Geef dan naam en leeftijd door.
Bijdragen 4 euro per kind.
Hopelijk tot dan!
Antje, Maike en Korrie.

Datum: 21 Oktober
Aanvang: 13:30 uur
Ophalen tussen: 16:00 – 16:30 uur
Locatie: Dorpshuis Nijeberkoop
Kosten: € 4,00 per kind