PERENBOOM DRIVE TRUE GAAT NIET DOOR!

Ter Informatie

Zaterdag 21 november
De beloofde perenbomen kunnen deze week niet door de Friese Milieufederatie aan het PB geleverd worden, dus het afhalen op 21 november gaat voorlopig NIET door. We moeten even afwachten of het inderdaad een week later wel lukt. Als we een nieuwe datum hebben voor het afhalen geef ik wel tijdig bericht.
Ton Smakman

Hulp en steun in de coronacrisis

Hulp en steun in de coronacrisis

We leven door het coronavirus in een tijd van afstand houden, zo min mogelijk contacten en eventuele thuisquarantaines. Het sociale leven is er voor veel mensen anders uit komen te zien. Maakt u zich zorgen om de situatie bij u thuis of iemand uit uw omgeving? Neem dan contact op met het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf via 0516-820100 of via info@gbtoost.nl. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Bij zorgen om (iemand anders) kunt u ook contact opnemen met:

 • Veilig Thuis
  Neem bij signalen van huiselijk geweld of kinder- of ouderenmishandeling contact op met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800- 2000. U kunt ook een melding doen via www.veiligthuisfriesland.nl. Ook als u twijfelt. Zij luisteren, geven advies en schakelen zo nodig hulp in. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.
 • Meld- en adviespunt verward gedrag
  Neem contact op met Meld- en adviespunt verward gedrag wanneer u zich zorgen maakt over mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend zijn. Dit kan via telefoonnummer 0800-1771 of via www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag. Het meld- en adviespunt is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor het bieden van een luisterend oor en het doen van meldingen bij ingewikkelde situaties rondom personen met verward gedrag.
 • De Kindertelefoon
  Ben je zelf nog jong en wil je over je situatie praten? Je kunt elke dag van 11.00 – 21.00 uur bellen met de kindertelefoon via telefoonnummer 0800-0432 of met hen chatten via hun site www.kindertelefoon.nl
 • De Mantelzorglijn
  Maakt u zich zorgen om een mantelzorger uit uw omgeving? Neem dan contact op met de mantelzorglijn via telefoonnummer 030 – 760 60 55.
  Heeft u (extra) behoefte aan een luisterend oor of informele hulp? Kijk voor een overzicht van diverse initiatieven in onze gemeente die hierbij kunnen helpen op www.ooststellingwerf.nl/initiatieven-in-ooststellingwerf.

Lees hier het hele bericht

Burgerpeiling Ooststellingwerf

Oproep om de burgerpeiling vragenlijst in te vullen.


Burgerpeiling Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf is er voor al haar inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het met u gaat, wat u bezig houdt en wat u belangrijk vindt. Ook wil de gemeente graag weten wat u van de dienstverlening van de gemeente vindt.

Steekproef
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het onafhankelijke onderzoeksbureau Markteffect gevraagd om door middel van een willekeurige steekproef een vragenlijst naar een deel van de inwoners te sturen. Medio oktober zijn de vragenlijsten verstuurd. In de vragenlijst staan vragen over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld wat u vindt van de buurt waarin u woont, de activiteiten die er in uw omgeving gedaan kunnen worden en de dienstverlening van de gemeente. Uw antwoorden blijven volledig anoniem en vertrouwelijk.

Resultaten
In januari 2021 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt op www.ooststellingwerf.nl. Op de website www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling kunt u ook de resultaten van het onderzoek onder inwoners uit 2018 vinden en wat de gemeente met deze resultaten heeft gedaan.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel uw mening geven?
Voor de Burgerpeiling is een aselecte steekproef getrokken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen om mee te doen, maar wilt u wel uw mening geven over actuele onderwerpen in de gemeente Ooststellingwerf? Dan is het Inwonerspanel misschien iets voor u. Uiteraard kunt u hier ook aan meedoen als u wel een burgerpeiling heeft ontvangen. Het Inwonerspanel is een online panel van inwoners waar in het voorjaar van 2021 mee gestart wordt. Als u hier aan mee doet, krijgt u maximaal vier keer per jaar een email met een korte enquête over een actueel onderwerp. Deze enquêtes kunt u via internet invullen. Dit kost u per keer maximaal vijf minuten. Het lidmaatschap van panel is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op elk moment afmelden voor het panel als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen. Meer informatie staat op www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
.

Internet
ooststellingwerf

Direct nummer
T(0516) 56 63 22
M 06 51 78 30 94

Direct mail
A Janssens