ACTIE! Opheffing laagvliegroute.

Het Rijk is van plan om laagvliegen met straaljagers weer mogelijk te maken boven Fryslân, Drenthe en Overijssel. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe JSF (F35) op 75 meter hoogte van noord naar zuid over de provincies zal razen.[bron foto: ministerie van Defensie]

Petitie
Wij: Allen die willen dat de laagvliegroute per direct wordt opgeheven: bewoners en organisaties;

Constateren
De laagvliegroute in 2002 is opgeschort juist vanwege geluidsoverlast en onveilige situaties; De JSF nog meer geluid produceert dan de oude F16;

Dat daardoor de inwoners van Fryslân en tal van gemeenten in Drenthe en Overijssel ernstige geluidsoverlast zullen ondervinden;

Dat de route over Natura2000 en stiltegebieden gaat;
Defensie desondanks de oude laagvliegroute weer in bedrijf wil nemen;

Verzoeken
De regering de laagvliegroute per direct op te heffen!

ONDERTEKEN NU DE PETITIE!