Samen tegen zwerfafval

Samen tegen zwerfafval

De gemeente Ooststellingwerf zwerfafval vrij maken en houden doe je niet alleen, dat doen we samen. Als Supporter van Schoon help je een handje mee in het 100% zwerfafval vrij maken van de gemeente Ooststellingwerf.


 

De gemeente helpt mee
De gemeente is een grote voorstander van Supporter van Schoon en wil de vrijwilligers die zich aanmelden zo goed mogelijk helpen. Als je een opschoonactie bent begonnen, kun je grijpers en vuilniszakken van de gemeente krijgen om het zwerfafval op te halen. En als alle vuilniszakken goed gevuld zijn, dan haalt de gemeente het afval gewoon bij je op. Voor het aanvragen van opruimmateriaal of het maken van een afspraak om afval op te halen kun je een mail sturen naar a.pol@ooststellingwerf.nl.

Wil je meer informatie ga naar de website van de gemeente ‘samen tegen afval’ of klik HIER OP

Sint Maarten Lampionnenoptocht

Aanmelden
mail: bibianwalsweer@hotmail.com
app: 0655883707

Sint Maarten

En zo is de zomer weer voorbij en staan de gezellige drukke maanden voor de deur. De lampionstokjes mogen weer uit de kast want 11 november komt eraan! Ook dit jaar komen we bij de bewoners van Nijeberkoop aan de deur.

We starten om 17.00 bij Bovenweg 3. We zullen net als voorgaande jaren richting de Oosteregge lopen en vanaf daar t/m Bovenweg 23 lopen. We eindigen in de Dorpskantine met chocomelk en lekkers voor de kinderen.

Wil je dit jaar ook meelopen?
Laat het dan even weten dan kunnen we hiermee rekening houden. Ik ben benieuwd wat voor prachtige creaties er weer zullen worden gemaakt voor aan de lampionstokjes.
Succes met knutselen alvast! Tot 11 november!
Bibian de Boer

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf stelt een nieuwe woon(zorg)visie op. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande woonvisie eind 2021 afloopt. Daarnaast speelt er op dit moment veel op het gebied van wonen. Daarom is actueel woonbeleid nodig.

Proces
Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woon(zorg)visie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast hebben we twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben we met verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen, huurdersorganisaties en corporaties. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook informatie opgehaald bij zorgorganisaties. Na de zomer is er een fysieke inwonersbijeenkomst geweest om de eerste uitkomsten te bespreken. Die uitkomsten hebben we ook weer besproken met onze partners in het wonen. De woon(zorg)visie is nu in concept klaar. Deze wordt nu ter inzage gelegd.

Ter inzage
De concept woon(zorg)visie ligt de komende zes weken ter inzage. Na het ophalen van de zienswijzen wordt beoordeeld of deze leiden tot wijzigingen in de concept woon(zorg)visie. De (aangepaste) visie, inclusief zienswijzennota wordt in januari 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijs ik naar de website.

Ik nodig u van harte uit deze woon(zorg)visie door te nemen. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Eelkje Idsardi
beleidsadviseur wonen (Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag)Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
M 0682558861

Internet
ooststellingwerf
Twitter: @owerf

Direct nummer
T(0516) 56 63 22
M 06 51 78 30 94

Direct mail
Eelkje Idsardi