Strooi Routes

Alles over zout strooien in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in zeven strooiroutes. Nog voordat het glad is, worden de belangrijke wegen en fietspaden gestrooid. Het advies: houd met winters weer altijd rekening met gladheid. Oók op gestrooide wegen.

Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons op Twitter @Owerf. De strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien.


(Bron: PDF 55. Alles over zout strooien in Ooststellingwerf lang)

Strooiroutes

Er zijn verschillende soorten strooiroutes.
(1) A-routes, hier strooien we preventief bij verwachte gladheid.
(2) B-routes, hier strooien we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter alléén binnen normale werktijden, en pas nadat de A-routes voldoende zijn gestrooid.
(3) Rest-routes, dit zijn routes buiten de bebouwde kom en wijken en buurten binnen de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op verzoek, en dan uitsluitend in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de bevoorrading en afvoer van bedrijven dreigt te stagneren. Of bij aanzienlijke duinvorming door sneeuwval. Of als u (ernstig) ziek bent.

lees het hele bericht…

ZO: Omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplannen!


Aan de besturen van dorpsbelang/plaatselijk belang, dorpshuizen & andere initiatiefgroepen!

Voor de zomer hebben we de 1ste bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet gehouden in Tolbert (lees het verslag van de Noordelijke bijeenkomst op 4 juni jl). Dit in samenwerking met Groninger Dorpen en de BOKD. Ruim 100 deelnemers uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben zich laten informeren over de nieuwe wetgeving die vanaf 2021 formeel ingevoerd wordt. We zijn tijdens deze bijeenkomst vooral op de inhoud van de nieuwe wetgeving ingegaan.

Zoals aangekondigd komt er een 2e bijeenkomst. Deze wordt per provincie georganiseerd.

Doarpswurk heeft besloten deze bijeenkomst in Friesland per regio (Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest) te organiseren. Daarmee doen we naar onze mening recht aan het onderwerp.

(Bron: website omgevingswetloket)

Op 27 november starten wij de avond om 17.00 uur met soep en een broodje. Terwijl u geniet van uw eten, praten we u kort bij middels een samenvatting van de nieuwe wetgeving. Aansluitend schetsen we de huidige tijdsgeest, gaan met u in discussie over het spanningsveld tussen plannen maken en daarvoor budget nodig hebben. We sluiten af met een discussie over de relatie tussen de dorpsvisie en de Omgevingswet en de veranderende rol als dorps-/plaatselijk belang. Rond 19.30 uur sluiten we de avond af.

Programma:
16.30 uur *Inloop
17.00 uur *Start met soep & een broodje
17.00 uur *Start inhoudelijk programma
19.30 uur *Afsluiting

Locatie: Dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29, Nieuwehorne
lees verder

Oproep PB

Kom jij ons helpen?

  • oktOp zaterdag 12 oktober ruimen wij de berging van de dorpskantine op. Kom jij ons helpen? Wij beginnen om 8:30 en alle hulp is welkom. Heeft u wellicht interesse in die oude spullen, kom dan langs op 12 oktober, want wij willen liever dat iemand nog plezier van die oude spullen heeft. Als er geen gegadigden zijn, worden de spullen echt afgevoerd.

Drents-Friese Wold

Wandelen In het Drents-Friese Wold
Honden zijn welkom, het Nationaal Park het Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland met een unieke flora en fauna. Met veel wild zoals reeën en dassen. Jaarlijks komen er zo’n twee miljoen mensen recreëren. Alleen, met het hele gezin en vaak ook met de hond. Uw hond is van harte welkom. Voor het grootste deel van het gebied geldt dat uw hond aangelijnd moet zijn. Maar er zijn ook grote losloopgebieden aanwezig.