Vervangen deklaag op N351, rotonde Makkinga + Oldeberkoop

Vervangen deklaag op N351, rotonde Makkinga + Oldeberkoop

Geachte belanghebbende,
Graag wil ik u informeren over de herstelwerkzaamheden die de provincie binnenkort moet uitvoeren. Vorig jaar mei/juni heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd aan de N351, gedeelte Makkinga tot Oldeberkoop. Hierbij zijn op de rotonde Makkinga en de rotonde Oldeberkoop ook een nieuwe asfalt deklaag aangebracht. Afgelopen voorjaar is gebleken dat op beide rotondes de deklaag schade gaat vertonen in de vorm van rafeling, loslaten van steentjes. Wij hebben besloten uit veiligheid de deklagen op beide genoemde rotondes op korte termijn te vervangen, indien mogelijk voor de bouwvak noord, dus voor 24 juli 2021.

Rotonde Makkinga.

“Vervangen deklaag op N351, rotonde Makkinga + Oldeberkoop” verder lezen

Claudia Hekkema mantelzorgconsulent

Claudia Hekkema mantelzorgconsulent

De gemeente Ooststellingwerf heeft vanaf 1 juni een mantelzorgconsulent. Claudia Hekkema, hiervoor Wmo-consulent bij de gemeente, gaat deze nieuwe functie doen. Toevallig begint Claudia aan deze nieuwe uitdaging in de Week voor de Jonge Mantelzorger (1 t/m 7 juni). Een goed moment om haar voor te stellen. “De gemeente Ooststellingwerf had nog geen mantelzorgconsulent, maar ik heb er ontzettend veel zin in om deze nieuwe functie handen en voeten te geven. Uiteindelijk wil ik een soort VVV-kantoor zijn voor alle mantelzorgers in de gemeente” zegt Claudia.

Ik wil een soort VVV-kantoor zijn voor alle mantelzorgers in de gemeente

Wie zijn deze mantelzorgers?
Mantelzorger ben je wanneer je zorg of hulp biedt aan iemand anders. Vaak voor een lange tijd. Niet omdat het je werk is, maar omdat je een sociale relatie hebt met diegene, zoals met iemand uit je familie, vrienden of buren. Als mantelzorger kun je niet zomaar stoppen met zorgen voor iemand. En dat kan enorm intensief zijn. “Ook heeft niet iedereen door dat hij of zij mantelzorger is” merkt Claudia op. “Je denkt bij het woord mantelzorger snel aan mensen die zorgen voor een ouder of geliefde, maar het gaat om zoveel meer mensen. Heb je bijvoorbeeld een kind dat gehandicapt is en daardoor meer zorg nodig heeft? Of heeft je broer ineens acute zorg nodig na een ongeluk? Ik zie het ook bij mensen die samenwonen met iemand die dementie heeft. Dan verandert samenwonen-met heel langzaam in zorgen-voor, vaak zonder dat mensen het door hebben.”
“Claudia Hekkema mantelzorgconsulent” verder lezen

Klaver4tocht 2021 verlengd

Klaver4tocht 2021 verlengd

Wat is er mooier dan wandelen in de fijne lente- of zomerzon? Vanwege de vele aanmeldingen voor de Klaver4Tocht en de vele verzoeken om de routes nog een aantal weken aan te bieden, hebben we besloten de Klaver4Tocht te verlengen tot 30 juni. Tot die datum blijven de routes beschikbaar in de AsUgo app. Zodat iedereen die zich heeft aangemeld, de 4 lussen kan lopen met mooi weer. Want we hebben veel regen gehad, maar het mooie voorjaar komt er aan!

Gezocht Vrijwilliger voor het bOERbosLocatie
Het bOERbos is gelegen aan de Abbendijk in Nijeberkoop naast de Cruydt-hoeck, Wilde plantenzaden. Het bOERbos is door BoereninhetBos omgevormd in de laatste jaren van een Robinia houtproductiebos naar een (bio)divers bos met als doelstelling eten (voedselbos) voor zowel mens als dier.

BoereninhetBos hebben varkens (Tamworth) in het bos gehouden om na het uitdunnen het bos te revitaliseren. Doordat de varkens de bodem flink omwoelen en masseren is de bodem opnieuw geactiveerd. Samen met het uitdunnen, waardoor er veel meer licht in het bos is ontstaan heeft dit geresulteerd in een vertienvoudiging van het aantal soorten planten die in het bOERbos groeien. In het voorjaar van 2019 zijn er ruim 3.000 stuks divers plantgoed geplant in rijen. Bessen, bramen, frambozen, fruit, noten, maar ook eiken, kastanje, vogelkers, lijsterbes, vuilboom en nog vele andere soorten. Tevens houden we dieren in het bos. De varkens hebben geholpen het bos te ontginnen. De schapen hebben beheer gedaan door begrazing en het schillen van het opschot van de Robinia. Het ingerichte bOERbos heeft een oppervlakte van ruim 4 hectare en er is nog ruim 5 hectare in te richten. Kortom er is nog heel veel werk te doen.

Vrijwilligers gezocht
Aangezien BoereninhetBos allerlei projecten oppakt, zijn we op zoek naar hulp. Dat wil onder andere zeggen het verder ontwikkelen van het bOERbos, het aanleggen van AGROForestry (= planten 75.000 bomen via www.meerbomen.nu en met behulp van ecossystemrestorationcamps.org op Landgoed de Boschhoeve, verder kunnen we hulp gebruiken bij diverse soorten van onderhoud op het Landgoed.

Om tot een goed samenwerkende groep mensen te komen heeft www.meerbomen.nu
vrijwilligers verzameld die om het weekend in het bOERbos diverse activiteiten uitvoeren.
Wij willen die groep graag gestaag op een verantwoorde en betrouwbare manier uitbreiden met voornamelijk lokale mensen (en aanhang). Vandaar deze oproep om je als vrijwilliger aan te melden om voor www.boereninhetbos.nl “bosgerelateerde” werkzaamheden uit te voeren. Heb je interesse dan kun je mailen naar Ids Toxopeus – ids@boereninhetbos.nl