Energiecoach!

Heb je interesse in energiebesparing? En wil je anderen daar meer over leren of een energiescan uitvoeren bij inwoners van Ooststellingwerf? En ben je 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar jou: word Energiecoach!

 • Wat bieden we je?
 • Een gratis opleiding tot Energiecoach (ter waarde van € 300,-).
 • Begeleiding door young professionals van de gemeente Ooststellingwerf.
 • Een netwerkplatform voor het delen van kennis, ervaring en vragen.
 • Een duurzaam cadeau als bedankje voor je inzet!
 • Wat vragen we van je?
 • Je bent een gemotiveerde inwoner van de gemeente Ooststellingwerf en je hebt affiniteit met het onderwerp energiebesparing.
 • Je hebt een actieve instelling, je kunt bij alle 6 cursusavonden aanwezig zijn en hebt tijd voor wat huiswerkopdrachten.
 • Je voert t/m juni 2022 elke maand minimaal 2 energiescans uit bij inwoners in je eigen gemeente (tijdsinvestering ongeveer 2 á 3 uur per maand)
 • Je zorgt voor een rapportage van de energiescan aan de bewoners.
 • Je kunt zelfstandig huiskamergesprekken/energiescans regelen en uitvoeren.
 • Je vindt het leuk om samen te werken met en vanuit de lokale
  energiecoöperatie/energiewerkgroep.
De cursusavonden beginnen op 19:00
en duren tot ca. 21:30 uur.

 • Cursus avonden:
 • Maandag 07 maart 2022
 • Maandag 14 maart 2022
 • Maandag 21 maart 2022
 • Maandag 28 maart 2022
 • Maandag 04 april 2022
 • Maandag 11 april 2022

 

We streven er naar om de cursusavonden fysiek te laten plaatsvinden! Uiteraard binnen alle geldende coronamaatregelen. Verdere informatie over de locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Ben je enthousiast, meld je dan aan via de volgende link: energiecoaches
Ben je wel enthousiast, maar kan je niet op één van deze data, neem dan contact op met ons via deze link

Samen tegen zwerfafval

Samen tegen zwerfafval

De gemeente Ooststellingwerf zwerfafval vrij maken en houden doe je niet alleen, dat doen we samen. Als Supporter van Schoon help je een handje mee in het 100% zwerfafval vrij maken van de gemeente Ooststellingwerf.


 

De gemeente helpt mee
De gemeente is een grote voorstander van Supporter van Schoon en wil de vrijwilligers die zich aanmelden zo goed mogelijk helpen. Als je een opschoonactie bent begonnen, kun je grijpers en vuilniszakken van de gemeente krijgen om het zwerfafval op te halen. En als alle vuilniszakken goed gevuld zijn, dan haalt de gemeente het afval gewoon bij je op. Voor het aanvragen van opruimmateriaal of het maken van een afspraak om afval op te halen kun je een mail sturen naar a.pol@ooststellingwerf.nl.

Wil je meer informatie ga naar de website van de gemeente ‘samen tegen afval’ of klik HIER

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf stelt een nieuwe woon(zorg)visie op. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande woonvisie eind 2021 afloopt. Daarnaast speelt er op dit moment veel op het gebied van wonen. Daarom is actueel woonbeleid nodig.

Proces
Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woon(zorg)visie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast hebben we twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben we met verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen, huurdersorganisaties en corporaties. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook informatie opgehaald bij zorgorganisaties. Na de zomer is er een fysieke inwonersbijeenkomst geweest om de eerste uitkomsten te bespreken. Die uitkomsten hebben we ook weer besproken met onze partners in het wonen. De woon(zorg)visie is nu in concept klaar. Deze wordt nu ter inzage gelegd.

Ter inzage
De concept woon(zorg)visie ligt de komende zes weken ter inzage. Na het ophalen van de zienswijzen wordt beoordeeld of deze leiden tot wijzigingen in de concept woon(zorg)visie. De (aangepaste) visie, inclusief zienswijzennota wordt in januari 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijs ik naar de website.

Ik nodig u van harte uit deze woon(zorg)visie door te nemen. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Eelkje Idsardi
beleidsadviseur wonen (Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag)


Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
 
 
Internet
ooststellingwerf
Twitter: @owerf

Direct nummer
T: (0516) 56 63 22
M: 06 51 78 30 94
 
Direct mail
Eelkje Idsardi


Start nieuwe woon(zorg)visie 2

Reageer op de richtingen voor de nieuwe woon(zorg)visie

WAT VINDT U BELANGRIJK?

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Waarin we vastleggen wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van wonen. Hierover willen we met u in gesprek.

U wilt misschien uw leven lang in uw huidige woning blijven wonen. Of u of uw kinderen willen graag in een specifiek dorp wonen, maar dit lukt niet omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een heel andere manier van wonen en u wilt dat de gemeente daarin meedenkt.

Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woonvisie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. We hebben verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook gesproken met zorgorganisaties.

Fysieke bijeenkomst
Deze informatie vormt de basis voor onze woon(zorg)visie. We willen deze graag met u bespreken op het gemeentehuis.
Datum: woensdag 22 september
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: gemeentehuis Oosterwolde, ’t Oost 11
Aanmelden kan via: Woonvisie
Adres
Gemeentehuis Ooststellingwerf
‘t Oost 11
8431 LE Oosterwolde
140516
Gemeente@ooststellingwerf.nl

 

Reminder online bijeenkomsten Woonvisie

Reminder online bijeenkomsten Woonvisie

De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een nieuwe woonvisie. Daarin staat centraal hoe we de komende jaren invulling willen geven aan het prettig wonen in de gemeente. In de maand juni hebben we via een online enquête onze inwoners gevraagd mee te praten hierover.

Meer dan 400 inwoners hebben de enquête ingevuld. Ook zijn er veel reacties gekomen op de interactieve kaart. We zijn daar erg blij mee. Dank daarvoor! Onze inwoners weten als geen ander wat belangrijk is voor fijn wonen in Ooststellingwerf.

De resultaten uit de enquête zijn belangrijke input voor onze nieuwe woonvisie. Om de mening, wensen en behoeftes van onze inwoners goed weer te geven in de woonvisie, organiseren we bijeenkomsten. Hierin gaan we met onze inwoners in gesprek over de resultaten van de enquête. We gaan dieper in op de mening, wensen en behoeften, leggen accenten en bespreken specifieke locaties.
Lees verder…