Omrin januari

Omrin – januari

Sortibak:
02, 16 en 30 januari
Biobak:
09 en 23 januari
Papierbak:
02 en 23 januari

Op afroep
Grofvuil en afgedankte elektrische apparaten, snoeiafval, grofvuil en/of afgedankte elektrische apparaten (AEEA), textiel en Klein Chemisch Afval (KCA) worden op afroep opgehaald. Bel daarvoor met SYP of meld het aan via www.omrin.nl of de Omrin Afvalapp.