Omrin juli

Omrin – juli


Sortibak
03, 17 en 31 juli
Biobak
10 en 24 juli
Papierbak
18 juli

Op afroep
Grofvuil en afgedankte elektrische apparaten, snoeiafval, grofvuil en/of afgedankte elektrische apparaten (AEEA), textiel en Klein Chemisch Afval (KCA) worden op afroep opgehaald. Bel daarvoor met SYP of meld het aan via www.omrin.nl of de Omrin Afvalapp.