Contact

Contact pagina


Plaatselijk Belang kan het niet alleen, daarom heeft PB vrienden nodig die hun nek willen uitsteken voor ons prachtige dorp. DOE mee en wordt vriend of donateur van Stichting Plaatselijk Belang!
Download het machtigingsformulier, stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar R.A. Groen, Oosteregge 17 8422 DS Nijeberkoop. Of scan het formulier in en mail het naar penningmeester@nijeberkoop.nl.

Ik wil vriend worden van SPB download het machtigingsformulier


Bestuur: Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Voorzitter Gerben But 06 416 60 666 Ik heb een vraag
Secretaris Ton Smakman 06 53458774
Penningmeester Roelof André Groen 0516 4441474 Ik wil vriend worden
Penningmeester 2de Sibylle Denneman 06 51090863
Algemeen lid Vacant
Web Beheerder Ed Jourdan 0516 853595 Ed Jourdan

UPLOAD je bijdragen aan de website nijeberkoop.nl

Plaats uw artikel of mededeling op onze website via de mail, klik op onderstaande knop om uw content te uploaden.