Coronavirus #UPDATE 3

Coronavirus #UPDATE 3

Corona maatregelen en de invloed op onze dorpskantine na de persconferentie van 6 mei jl. Als Dorps kantine vallen we niet onder horeca of andere publieke ruimte die versoepeling van maatregelen hebben gekregen.

Wij kunnen niet voldoen aan de gereguleerde toelating via kaartverkoop nog aan de anderhalve meter maatregelen voor een groepsgrootte van max. 30 personen.
Daarom zal de kantine niet voor 1 september opengaan voor publieke functies als vergaderingen en bijeenkomsten. Dit alles met inachtneming van verandering in het maatregelenpakket van de rijksoverheid. Ik wens u allen een gezonde zomer toe!

Namens Stichting PB Nijeberkoop,
Gerben But