De Dorpsomroeper

De Dorpsomroeper

G. de Boer
Telefoon: 0516-441584
Verstuur uw artikel via mail

De Dorpsomroeper is een papieren krant met lokaal nieuws betreffende de gemeente, sport recreatie. Uw artikelen en foto’s kunt u via de mail naar de redaktie sturen. De Dorpsomroeper verschijn maandelijks, behalve in de maanden juni en juli.