Gezocht Vrijwilliger voor het bOERbosLocatie
Het bOERbos is gelegen aan de Abbendijk in Nijeberkoop naast de Cruydt-hoeck, Wilde plantenzaden. Het bOERbos is door BoereninhetBos omgevormd in de laatste jaren van een Robinia houtproductiebos naar een (bio)divers bos met als doelstelling eten (voedselbos) voor zowel mens als dier.

BoereninhetBos hebben varkens (Tamworth) in het bos gehouden om na het uitdunnen het bos te revitaliseren. Doordat de varkens de bodem flink omwoelen en masseren is de bodem opnieuw geactiveerd. Samen met het uitdunnen, waardoor er veel meer licht in het bos is ontstaan heeft dit geresulteerd in een vertienvoudiging van het aantal soorten planten die in het bOERbos groeien. In het voorjaar van 2019 zijn er ruim 3.000 stuks divers plantgoed geplant in rijen. Bessen, bramen, frambozen, fruit, noten, maar ook eiken, kastanje, vogelkers, lijsterbes, vuilboom en nog vele andere soorten. Tevens houden we dieren in het bos. De varkens hebben geholpen het bos te ontginnen. De schapen hebben beheer gedaan door begrazing en het schillen van het opschot van de Robinia. Het ingerichte bOERbos heeft een oppervlakte van ruim 4 hectare en er is nog ruim 5 hectare in te richten. Kortom er is nog heel veel werk te doen.

Vrijwilligers gezocht
Aangezien BoereninhetBos allerlei projecten oppakt, zijn we op zoek naar hulp. Dat wil onder andere zeggen het verder ontwikkelen van het bOERbos, het aanleggen van AGROForestry (= planten 75.000 bomen via www.meerbomen.nu en met behulp van ecossystemrestorationcamps.org op Landgoed de Boschhoeve, verder kunnen we hulp gebruiken bij diverse soorten van onderhoud op het Landgoed.

Om tot een goed samenwerkende groep mensen te komen heeft www.meerbomen.nu
vrijwilligers verzameld die om het weekend in het bOERbos diverse activiteiten uitvoeren.
Wij willen die groep graag gestaag op een verantwoorde en betrouwbare manier uitbreiden met voornamelijk lokale mensen (en aanhang). Vandaar deze oproep om je als vrijwilliger aan te melden om voor www.boereninhetbos.nl “bosgerelateerde” werkzaamheden uit te voeren. Heb je interesse dan kun je mailen naar Ids Toxopeus – ids@boereninhetbos.nl