Indrukwekkende Lichtjesavond Nijeberkoop

Zaterdag 2 november 2019 vond de tweede Lichtjesavond in Nijeberkoop plaats. Dit jaar viel de bijeenkomst precies samen met Allerzielen, de gedenkdag voor overledenen. Het weer had beter gekund: voor kaarslicht zijn regen en wind natuurlijk niet zo handig. Desondanks brandden bijna duizend lichtjes langs het toegangspad naar de begraafplaats en op de begraafplaats zelf: een prachtig gezicht.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Berend van Elp liep de stoet onder klokgelui richting de begraafplaats. Daar volgde toepasselijke muziek van ons eigen Nijeberkoopse BosFolk, oftewel Marka van Bekkum en Jan Fokkema.

Afke de With droeg het gedicht Gemis‘ voor en Ellen Hoekstra vertelde het sprookje ‘De drie bomen’, een verhaal over het verwerken van verlies.

Daarna noemde zij de namen van de overledenen, indringende momenten. Alle aanwezigen kregen een kaars om op het graf van een dierbare of op de algemene gedenkplek te zetten. In café Boszicht stonden koffie, thee, cake en koek voor ons klaar. Het was fijn daar nog te kunnen napraten en weer op te warmen.
(Door: Ellen Hoekstra)