Ooststellingwerf werkt samen tegen eenzaamheid

Stichting Scala, het Gebiedsteam en gemeente Ooststellingwerf hebben succesvol de handen ineen geslagen tijdens de Week van de Eenzaamheid. De activiteiten werden goed bezocht en er staan al nieuwe activiteiten op stapel. Daarnaast gaan de partijen samen met verschillende organisaties aan de slag om eenzaamheid tegen te gaan.


Jong en oud
Stichting Scala organiseerde onder andere een open avond in de Jeugdsoos in Appelscha. Naast jongeren waren er ook veel ouderen uit het nabij gelegen Riemsoord aanwezig. “Een leuke mix van leeftijden en een verrassende avond, die voor herhaling vatbaar is,” vertelt Marleen van der Heijden van Stichting Scala. Ook waren er veel bezoekers bij Gezond natuurwandelen, enkele nieuwe bezoekers bij de Koffie Inloop en de Bingo en Walking Football (georganiseerd door Sport Vereent). “Deze activiteiten organiseren we veel vaker, maar dankzij deze week is er extra aandacht voor gekomen. Daarnaast kregen we ook ideeën van inwoners voor nieuwe activiteiten, zoals een handwerkgroep. Deze groep is inmiddels ook opgestart.”

In gesprek
Het Gebiedsteam ging in de supermarkten in gesprek over eenzaamheid. Ook om bewustwording te creëren. Kent men mensen die eenzaam zijn, hoe kunnen ze dat herkennen en hoe gaan ze daar mee om? Of zijn ze wellicht zelf eenzaam?

“Het is mooi dat we er steeds meer aandacht voor hebben. Maar minder mooi dat het onderwerp aandacht moet krijgen,” aldus wethouder Verhagen. “Het voorkomen van eenzaamheid is een uitdaging die we samen aangaan.”

En nu?
Er waren ruim 60 mensen vanuit verschillende organisaties, winkeliers, plaatselijke belangen en bijvoorbeeld kapperszaken aanwezig bij een avond over eenzaamheid. Na een lezing over het thema werden lokale initiatieven in het zonnetje gezet. Vervolgens werden ervaringen uitgewisseld over het signaleren en tegengaan van eenzaamheid. “We gaan dit met elkaar een vervolg geven,” aldus wethouder Verhagen. Ontmoeten is natuurlijk al erg belangrijk. Maar eenzaamheid bestrijden gaat verder dan alleen elkaar ontmoeten. Daarom willen we samen met deze partijen de schouders eronder zetten. Hoe bereiken we de mensen? Hoe begin je een gesprek en wat kunnen deze organisaties betekenen? Wij zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid,” licht wethouder Esther Verhagen toe.

Mensen die in gesprek willen over eenzaamheid of zich zorgen maken over eenzaamheid bij een kennis of familielid kunnen terecht bij Het Gebiedsteam of Stichting Scala.

(Bron:  Gemeente Ooststellingwerf)