Overdracht PB vereniging naar Stichting

Beste Dorpsgenoten,


Attentie

De Hokkelingen zijn weer van stal en komen niet met lege handen!!

Op Oudejaarsdag maandag 31 december 2018 om 14.00 uur. Zal de overgang van het Plaatselijk Belang van vereniging naar stichting plaats vinden, wij hopen op een grote opkomst van de dorpsbewoners.

In deze roerige tijden op het wereldtoneel is het toch belangrijk dat wij op kleinschalig niveau in ons dorp laten zien dat wij de samenhang tussen de dorpelingen belangrijk vinden. Deze middag hebben wij gepland als nieuwe start voor de gezamenlijke activiteiten en de binding in het dorp.

Vandaar dat wij u als eerste daad graag willen uitnodigen om die middag gezamenlijk het oude jaar uit te zwaaien en het nieuwe in te luiden op het sportveld in ons dorp achter de kantine! Hier zullen we ook wat meer over onze ideeën vertellen onder het genot van een hapje en drankje bij knetterend  kampvuur. Kom dus met zoveel mogelijk bewoners naar deze ludieke overdracht van de vereniging naar de stichting. We hebben daarvoor bedacht om de oude jeugdvereniging “de Hokkelingen” weer van stal te halen om dit voor ons en U te regelen, De locatie het sportveld zal gezellig aangekleed worden met een tent met wat eten, drinken, verse oliebollen enz…) voor de sfeer hebben we u nodig in grote getalen.

De jongerenvereniging “de Hokkelingen” heeft zichzelf speciaal voor deze gelegenheid nieuw leven ingeblazen om het dorp, deze middag tot dienst te zijn, zoals ze dat vroeger ook deden. Zij zullen op de door hun bekende ludieke manier u optrommelen om mee te gaan naar het sportveld. Rond 14.00 uur gaan zij in de veekar door het dorp om u op te trommelen om vooral mee te gaan naar de happening op het sportveld.

Daar zullen de Hokkelingen het dorp, verenging leven allerlei cadeaus aanbieden, waaronder ook dus de Stichting, zoals dat vroeger ook gebeurde door deze Hokkelingen.

Inmiddels zijn wat ideeën uitgewerkt  om de stichting aan het dorp aan te bieden als een soort cadeau hoe dat vroeger ook ging vanuit de Hokkelingen.

Route
om 14.00 uur vertrekt de stoet vanuit de Boschhoeve, via de parallelle Bovenweg naar de Oosteregge.  Op de Oosteregge wordt dan het rondje gereden, om vervolgens de Bovenweg over te steken om via de andere kant  langs Boszicht naar de ingang van het sportveld te rijden.

Iedereen kan dan de trekker en kar lopend of fietsend volgen. Met een geluidsinstallatie is dan wat muziek te horen, en kunnen de bewoners via een megafoon horen wat er gaat gebeuren.

Aangekomen op het sportveld zal nog een andere platte wagen staan met een kleine tent, kampvuur en een hapje en een drankje. Zoals voorheen gebruikelijk was, zal dan de voorzitter van de Hokkelingen diverse cadeaus aanbieden aan de actieve werkgroepjes in Nijeberkoop.
Als klapper zal de stichting op een spetterende manier aangeboden worden aan het dorp. Hoe dat vervolg programma er uitziet blijft nog even een verrassing.

Kom daarom kijken om er getuige van te kunnen zijn.

Ter afsluiting krijgt de voorzitter van de Hokkelingen nog even het laatste woord om ideeën uit te nodigen en is er gelegenheid voor een hapje (oliebollen) en een drankje, Glühwein.

Daarom hopen wij op een grote opkomst, want dat is natuurlijk essentieel voor een geslaagde middag, en zien u graag op maandag 31 december om 14.00 uur. De afloop is rond 16:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Het beoogd bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop  
Roelof André, Hans, Ton en Gerben.