ZO: Omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplannen!


Aan de besturen van dorpsbelang/plaatselijk belang, dorpshuizen & andere initiatiefgroepen!

Voor de zomer hebben we de 1ste bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet gehouden in Tolbert (lees het verslag van de Noordelijke bijeenkomst op 4 juni jl). Dit in samenwerking met Groninger Dorpen en de BOKD. Ruim 100 deelnemers uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben zich laten informeren over de nieuwe wetgeving die vanaf 2021 formeel ingevoerd wordt. We zijn tijdens deze bijeenkomst vooral op de inhoud van de nieuwe wetgeving ingegaan.

Zoals aangekondigd komt er een 2e bijeenkomst. Deze wordt per provincie georganiseerd.

Doarpswurk heeft besloten deze bijeenkomst in Friesland per regio (Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest) te organiseren. Daarmee doen we naar onze mening recht aan het onderwerp.

(Bron: website omgevingswetloket)

Op 27 november starten wij de avond om 17.00 uur met soep en een broodje. Terwijl u geniet van uw eten, praten we u kort bij middels een samenvatting van de nieuwe wetgeving. Aansluitend schetsen we de huidige tijdsgeest, gaan met u in discussie over het spanningsveld tussen plannen maken en daarvoor budget nodig hebben. We sluiten af met een discussie over de relatie tussen de dorpsvisie en de Omgevingswet en de veranderende rol als dorps-/plaatselijk belang. Rond 19.30 uur sluiten we de avond af.

Programma:
16.30 uur *Inloop
17.00 uur *Start met soep & een broodje
17.00 uur *Start inhoudelijk programma
19.30 uur *Afsluiting

Locatie: Dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29, Nieuwehorne
lees verder

Indrukwekkende Lichtjesavond Nijeberkoop

Zaterdag 2 november 2019 vond de tweede Lichtjesavond in Nijeberkoop plaats. Dit jaar viel de bijeenkomst precies samen met Allerzielen, de gedenkdag voor overledenen. Het weer had beter gekund: voor kaarslicht zijn regen en wind natuurlijk niet zo handig. Desondanks brandden bijna duizend lichtjes langs het toegangspad naar de begraafplaats en op de begraafplaats zelf: een prachtig gezicht.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Berend van Elp liep de stoet onder klokgelui richting de begraafplaats. Daar volgde toepasselijke muziek van ons eigen Nijeberkoopse BosFolk, oftewel Marka van Bekkum en Jan Fokkema.

Afke de With droeg het gedicht Gemis‘ voor en Ellen Hoekstra vertelde het sprookje ‘De drie bomen’, een verhaal over het verwerken van verlies.

Daarna noemde zij de namen van de overledenen, indringende momenten. Alle aanwezigen kregen een kaars om op het graf van een dierbare of op de algemene gedenkplek te zetten. In café Boszicht stonden koffie, thee, cake en koek voor ons klaar. Het was fijn daar nog te kunnen napraten en weer op te warmen.
(Door: Ellen Hoekstra)

Postcoderoos regio Makkinga

Geld verdienen aan uw energierekening?

Op dit moment levert uw spaargeld bijna geen rente op. Bent u op zoek naar een beter rendement, dan is deelname aan het postcoderoosproject Regio Makkinga iets voor u.

Wat is een Postcoderoosproject?
Niet iedereen heeft een geschikt dak om zelf zonnepanelen op te leggen. Bijvoorbeeld omdat het dak te klein is of geen goede ligging heeft. Bij een postcoderoos liggen de panelen op het dak van iemand anders. De deelnemers wonen in het postcodegebied of in de gebieden die er omheen liggen (een bloem met hart en blaadjes). De regeling heet officieel Regeling Verlaagd Tarief en houdt in dat mensen die deelnemen in het zonnedak voor iedere kilowattuur (kWh) die ze deelnemen de energiebelasting + btw mogen verrekenen met hun eigen verbruik. De Energiebelasting wijzigt jaarlijks en is in 2019 €0,09863 en inclusief 21% btw €0,1193.
Kijkt u eens naar uw energierekening en reken uit wat dit u kan opleveren! Interesse? Lees het vervolg

Oproep PB

Kom jij ons helpen?

  • oktOp zaterdag 12 oktober ruimen wij de berging van de dorpskantine op. Kom jij ons helpen? Wij beginnen om 8:30 en alle hulp is welkom. Heeft u wellicht interesse in die oude spullen, kom dan langs op 12 oktober, want wij willen liever dat iemand nog plezier van die oude spullen heeft. Als er geen gegadigden zijn, worden de spullen echt afgevoerd.