Wijzigingen in het bestuur van SPBN

Wijzigingen in het bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Zoals voor iedereen is het afgelopen anderhalf jaar door Corona ook voor Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop een rare tijd geweest. Het bestuur is af en toe digitaal bij elkaar geweest om “lopende zaken” te bespreken. Door de Corona-maatregelen kon er natuurlijk ook weinig tot niets georganiseerd worden. Zo moest de Zomerfair tot 2x toe worden uitgesteld. Maar naar het zich laat aanzien gaan we nu weer een wat betere tijd tegemoet, waarin weer wat meer activiteiten mogelijk worden.

Die betere tijd, met minder Corona-beperkingen, gaat de Stichting tegemoet met een gewijzigd bestuur. Er is namelijk 1 nieuw bestuurslid toegetreden. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Het gaat om Susan Warmer. Zij woont sinds 2019 in ons dorp. Maar met de komst van Susan is het bestuur niet uitgebreid. Want volgens het aftreedschema dat is opgesteld op grond van de stichtingsstatuten heeft Gerben But het bestuur verlaten. Dat is natuurlijk een enorme aderlating. Temeer omdat hij de voorzitter was, en ook nog eens een hele goede! In overleg met de andere bestuursleden, Roelof André Groen en Ton Smakman, heeft Sibylle Denneman nu het voorzitterschap overgenomen.

De nieuwe samenstelling van het bestuur is dus als volgt:

Voorzitter Sibylle Denneman 06 51090863
Secretaris Ton Smakman 06 53458774
Penningmeester Roelof André Groen 06-51261430
Algemeen lid Susan Warmer 06-12070231
Algemeen lid Vacant

Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop en dit nieuwe bestuur zijn natuurlijk niet voor zichzelf bezig. Wij willen ons inzetten voor alle inwoners van ons mooie dorp Nijeberkoop. Dat doen wij vooral door initiatieven van inwoners te ondersteunen. Daarom hopen wij dat u van zich laat horen met uw ideeën of wensen voor ons dorp. Dan kunnen we gezamenlijk kijken hoe we die kunnen gaan uitvoeren. U kunt ons natuurlijk telefonisch bereiken of via email bestuur-PB@Nijeberkoop.nl of via onze brievenbus aan de Bovenweg 34A.

PS:
Wilt u de stichting van ons dorp steunen? Dat kan door donateur te worden. U kunt dit regelen via onze website of u kunt één van de bestuursleden bellen, dan regelen wij dit voor u!

Het bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Start nieuwe woon(zorg)visie 2

Reageer op de richtingen voor de nieuwe woon(zorg)visie

WAT VINDT U BELANGRIJK?

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Waarin we vastleggen wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van wonen. Hierover willen we met u in gesprek.

U wilt misschien uw leven lang in uw huidige woning blijven wonen. Of u of uw kinderen willen graag in een specifiek dorp wonen, maar dit lukt niet omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een heel andere manier van wonen en u wilt dat de gemeente daarin meedenkt.

Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woonvisie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. We hebben verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook gesproken met zorgorganisaties.

Fysieke bijeenkomst
Deze informatie vormt de basis voor onze woon(zorg)visie. We willen deze graag met u bespreken op het gemeentehuis.
Datum: woensdag 22 september
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: gemeentehuis Oosterwolde, ’t Oost 11

Adres
Gemeentehuis Ooststellingwerf
‘t Oost 11
8431 LE Oosterwolde
140516
Gemeente@ooststellingwerf.nl
Aanmelden kan via: www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Voedselbosdagen Arborealis

Voedselbosdagen Arborealis

Op zaterdag 11 en zondag 12 september houden wij de zesde editie van onze inmiddels bekende voedselbosdagen! Tijdens deze dagen zetten wij als kwekerij onze zelf gekweekte voedselbosplanten – inclusief allerlei nieuwigheden! – in de spotlights. Het lukt ieder jaar weer om nieuwigheden aan ons assortiment toe te voegen, zo ook dit jaar!

Locatie:
Dirk de Ruiterpad 2,
8384 DD Wilhelminaoord

Openingstijden Voedselbosdagen:
Zaterdag   10:00 – 17.00 uur
Zondag     10.00 – 16.00 uur