Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

Een nieuwe woon(zorg)visie voor Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf stelt een nieuwe woon(zorg)visie op. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande woonvisie eind 2021 afloopt. Daarnaast speelt er op dit moment veel op het gebied van wonen. Daarom is actueel woonbeleid nodig.

Proces
Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woon(zorg)visie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast hebben we twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben we met verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen, huurdersorganisaties en corporaties. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook informatie opgehaald bij zorgorganisaties. Na de zomer is er een fysieke inwonersbijeenkomst geweest om de eerste uitkomsten te bespreken. Die uitkomsten hebben we ook weer besproken met onze partners in het wonen. De woon(zorg)visie is nu in concept klaar. Deze wordt nu ter inzage gelegd.

Ter inzage
De concept woon(zorg)visie ligt de komende zes weken ter inzage. Na het ophalen van de zienswijzen wordt beoordeeld of deze leiden tot wijzigingen in de concept woon(zorg)visie. De (aangepaste) visie, inclusief zienswijzennota wordt in januari 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijs ik naar de website.

Ik nodig u van harte uit deze woon(zorg)visie door te nemen. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Eelkje Idsardi
beleidsadviseur wonen (Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag)Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
M 0682558861

Internet
ooststellingwerf
Twitter: @owerf

Direct nummer
T(0516) 56 63 22
M 06 51 78 30 94

Direct mail
Eelkje Idsardi


Sportwebsite voor inwoners Ooststellingwerf


Sportwebsite voor inwoners Ooststellingwerf
Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen vanaf vandaag op één plek alle sport- en beweegaanbieders, sportaccomodaties en sportevenementen vinden. Vandaag is namelijk de website www.beweegplein.nl live gegaan.


Wethouder Esther Verhagen
Ik ben blij met de website het beweegplein. Sporten en bewegen is niet alleen goed voor lichaam en geest, maar het is ook een manier om elkaar te ontmoeten. Een groep van betrokken vrijwilligers hebben zich ingezet om deze website te realiseren, omdat ze merkten dat veel inwoners geen zicht hadden op het sport en beweeg aanbod in onze gemeente. Dankzij deze vrijwilligers is dit mooie idee nu werkelijkheid geworden.
Apotheker Rogier Hilbers
Als apotheker ben ik geneesmiddelenexpert en help mijn patiënten om het juiste geneesmiddel veilig te gebruiken. Een belangrijk aspect daarbij is het verminderen van het aantal geneesmiddelen en daarbij speelt preventie een belangrijke rol. Om dit te versterken in onze gemeente ben ik als vrijwilliger in de themagroep Inclusief Sporten en Bewegen gestapt. Uiteindelijk hebben we samen de prachtige website beweegplein.nl opgezet met een fantastisch team van bevlogen mensen!
Winactie
Vanuit het Beweegplein is er ter promotie een wedstrijd uitgezet: Wie is de allerleukste sport- of beweegaanbieder in de gemeente? Alle sport- en beweegaanbieders in Ooststellingwerf kunnen hieraan meedoen. Zij worden de komende weken hiervoor persoonlijk benaderd. Nieuwsgierig geworden? Bekijk alle sporten op www.beweegplein.nl.
“Sportwebsite voor inwoners Ooststellingwerf” verder lezen

Activiteitenmiddag

Activiteitenmiddag

Kom jij ook?
Voor kinderen in en om de omgeving Nijeberkoop organiseren wij een gezellige middag. We bieden deze middag verschillende activiteiten aan, voor diverse leeftijden.

Aanmelden
Opgeven kan via: antjeboersma@live.nl.
Geef dan naam en leeftijd door.
Bijdragen 4 euro per kind.
Hopelijk tot dan!
Antje, Maike en Korrie.

Datum: 21 Oktober
Aanvang: 13:30 uur
Ophalen tussen: 16:00 – 16:30 uur
Locatie: Dorpshuis Nijeberkoop
Kosten: € 4,00 per kind

Wijzigingen in het bestuur van SPBN

Wijzigingen in het bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Zoals voor iedereen is het afgelopen anderhalf jaar door Corona ook voor Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop een rare tijd geweest. Het bestuur is af en toe digitaal bij elkaar geweest om “lopende zaken” te bespreken. Door de Corona-maatregelen kon er natuurlijk ook weinig tot niets georganiseerd worden. Zo moest de Zomerfair tot 2x toe worden uitgesteld. Maar naar het zich laat aanzien gaan we nu weer een wat betere tijd tegemoet, waarin weer wat meer activiteiten mogelijk worden.

Die betere tijd, met minder Corona-beperkingen, gaat de Stichting tegemoet met een gewijzigd bestuur. Er is namelijk 1 nieuw bestuurslid toegetreden. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Het gaat om Susan Warmer. Zij woont sinds 2019 in ons dorp. Maar met de komst van Susan is het bestuur niet uitgebreid. Want volgens het aftreedschema dat is opgesteld op grond van de stichtingsstatuten heeft Gerben But het bestuur verlaten. Dat is natuurlijk een enorme aderlating. Temeer omdat hij de voorzitter was, en ook nog eens een hele goede! In overleg met de andere bestuursleden, Roelof André Groen en Ton Smakman, heeft Sibylle Denneman nu het voorzitterschap overgenomen.

De nieuwe samenstelling van het bestuur is dus als volgt:

Voorzitter Sibylle Denneman 06 51090863
Secretaris Ton Smakman 06 53458774
Penningmeester Roelof André Groen 06-51261430
Algemeen lid Susan Warmer 06-12070231
Algemeen lid Vacant

Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop en dit nieuwe bestuur zijn natuurlijk niet voor zichzelf bezig. Wij willen ons inzetten voor alle inwoners van ons mooie dorp Nijeberkoop. Dat doen wij vooral door initiatieven van inwoners te ondersteunen. Daarom hopen wij dat u van zich laat horen met uw ideeën of wensen voor ons dorp. Dan kunnen we gezamenlijk kijken hoe we die kunnen gaan uitvoeren. U kunt ons natuurlijk telefonisch bereiken of via email bestuur-PB@Nijeberkoop.nl of via onze brievenbus aan de Bovenweg 34A.

PS:
Wilt u de stichting van ons dorp steunen? Dat kan door donateur te worden. U kunt dit regelen via onze website of u kunt één van de bestuursleden bellen, dan regelen wij dit voor u!

Het bestuur van Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Start nieuwe woon(zorg)visie 2

Reageer op de richtingen voor de nieuwe woon(zorg)visie

WAT VINDT U BELANGRIJK?

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Waarin we vastleggen wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van wonen. Hierover willen we met u in gesprek.

U wilt misschien uw leven lang in uw huidige woning blijven wonen. Of u of uw kinderen willen graag in een specifiek dorp wonen, maar dit lukt niet omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een heel andere manier van wonen en u wilt dat de gemeente daarin meedenkt.

Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woonvisie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. We hebben verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook gesproken met zorgorganisaties.

Fysieke bijeenkomst
Deze informatie vormt de basis voor onze woon(zorg)visie. We willen deze graag met u bespreken op het gemeentehuis.
Datum: woensdag 22 september
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: gemeentehuis Oosterwolde, ’t Oost 11
Aanmelden kan via: Woonvisie
Adres
Gemeentehuis Ooststellingwerf
‘t Oost 11
8431 LE Oosterwolde
140516
Gemeente@ooststellingwerf.nl