Verslag 1 Jaar SPB Nijeberkoop

IMPRESSIE VAN DE BIJZONDERE DORPSAVOND OP MAANDAG 18 NOVEMBER 2019

Bewoners van Nijeberkoop zijn door het bestuur van de Stichting Plaatselijk Belang uitgenodigd voor deze bijzondere dorpsavond in Boszicht, om te horen wat er door de dit jaar opgerichte Stichting in 2019 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Ongeveer 40 bewoners verschenen deze avond, dus een geweldige opkomst.

Een PowerPoint-presentatie, toegelicht door voorzitter Gerben But, gaf in vogelvlucht een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar. Kern van dit betoog was het samen met bewoners vorm geven aan deze activiteiten en vooral de onderlinge verbinding in het dorp versterken. Dit kan het bestuur van het PB niet alleen, dus tevens de oproep aan de bewoners om te komen met ideeën, wensen en initiatieven, die het PB kan faciliteren (financieel ondersteunen, meedenken, meehelpen) om ze ook daadwerkelijk te realiseren. Foto’s van deze avond vind u hier
lees het hele verslag…

Strooi Routes

Alles over zout strooien in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in zeven strooiroutes. Nog voordat het glad is, worden de belangrijke wegen en fietspaden gestrooid. Het advies: houd met winters weer altijd rekening met gladheid. Oók op gestrooide wegen.

Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons op Twitter @Owerf. De strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien.


(Bron: PDF 55. Alles over zout strooien in Ooststellingwerf lang)

Strooiroutes

Er zijn verschillende soorten strooiroutes.
(1) A-routes, hier strooien we preventief bij verwachte gladheid.
(2) B-routes, hier strooien we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter alléén binnen normale werktijden, en pas nadat de A-routes voldoende zijn gestrooid.
(3) Rest-routes, dit zijn routes buiten de bebouwde kom en wijken en buurten binnen de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op verzoek, en dan uitsluitend in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de bevoorrading en afvoer van bedrijven dreigt te stagneren. Of bij aanzienlijke duinvorming door sneeuwval. Of als u (ernstig) ziek bent.

lees het hele bericht…

ZO: Omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplannen!


Aan de besturen van dorpsbelang/plaatselijk belang, dorpshuizen & andere initiatiefgroepen!

Voor de zomer hebben we de 1ste bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet gehouden in Tolbert (lees het verslag van de Noordelijke bijeenkomst op 4 juni jl). Dit in samenwerking met Groninger Dorpen en de BOKD. Ruim 100 deelnemers uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben zich laten informeren over de nieuwe wetgeving die vanaf 2021 formeel ingevoerd wordt. We zijn tijdens deze bijeenkomst vooral op de inhoud van de nieuwe wetgeving ingegaan.

Zoals aangekondigd komt er een 2e bijeenkomst. Deze wordt per provincie georganiseerd.

Doarpswurk heeft besloten deze bijeenkomst in Friesland per regio (Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest) te organiseren. Daarmee doen we naar onze mening recht aan het onderwerp.

(Bron: website omgevingswetloket)

Op 27 november starten wij de avond om 17.00 uur met soep en een broodje. Terwijl u geniet van uw eten, praten we u kort bij middels een samenvatting van de nieuwe wetgeving. Aansluitend schetsen we de huidige tijdsgeest, gaan met u in discussie over het spanningsveld tussen plannen maken en daarvoor budget nodig hebben. We sluiten af met een discussie over de relatie tussen de dorpsvisie en de Omgevingswet en de veranderende rol als dorps-/plaatselijk belang. Rond 19.30 uur sluiten we de avond af.

Programma:
16.30 uur *Inloop
17.00 uur *Start met soep & een broodje
17.00 uur *Start inhoudelijk programma
19.30 uur *Afsluiting

Locatie: Dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29, Nieuwehorne
lees verder

Indrukwekkende Lichtjesavond Nijeberkoop

Zaterdag 2 november 2019 vond de tweede Lichtjesavond in Nijeberkoop plaats. Dit jaar viel de bijeenkomst precies samen met Allerzielen, de gedenkdag voor overledenen. Het weer had beter gekund: voor kaarslicht zijn regen en wind natuurlijk niet zo handig. Desondanks brandden bijna duizend lichtjes langs het toegangspad naar de begraafplaats en op de begraafplaats zelf: een prachtig gezicht.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Berend van Elp liep de stoet onder klokgelui richting de begraafplaats. Daar volgde toepasselijke muziek van ons eigen Nijeberkoopse BosFolk, oftewel Marka van Bekkum en Jan Fokkema.

Afke de With droeg het gedicht Gemis‘ voor en Ellen Hoekstra vertelde het sprookje ‘De drie bomen’, een verhaal over het verwerken van verlies.

Daarna noemde zij de namen van de overledenen, indringende momenten. Alle aanwezigen kregen een kaars om op het graf van een dierbare of op de algemene gedenkplek te zetten. In café Boszicht stonden koffie, thee, cake en koek voor ons klaar. Het was fijn daar nog te kunnen napraten en weer op te warmen.
(Door: Ellen Hoekstra)