Plaatselijk Belang

Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Het bestuur

Voorzitter Sibylle Denneman 06 51090863
Secretaris Ton Smakman 06 53458774
Penningmeester Roelof André Groen 06-51261430
Algemeen lid Susan Warmer 06-12070231
Algemeen lid Vacant
Email Plaatselijk Belang Mijn vraag is
Akte Stichting PB Download de PDF

Het is mogelijk om uw berichten en vragen aan stichting plaatselijk belang Nijeberkoop in de daarvoor bestemde zwarte brievenbus te deponeren.
U kan de brievenbus vinden aan de bovenweg 34. (ter hoogte van het oude schoolgebouw)


Wat mag ik verwachten van Stichting Plaatselijk Belang?

 1. De stichting heeft als doel: het behartigen van de plaatselijke belangen van de plaats Nijeberkoop en omgeving, alsmede het bevorderen van voorzieningen en dienstverlening op maatschappelijk, economische en cultureel gebied en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het houden van ten minste één openbare vergadering en/of bijeenkomst per jaar;
  2. het samenwerken en het leggen en onderhouden van contacten met de plaatselijke -, provinciale- en rijksoverheden en overige daarvoor in aanmerking komende lichamen;
  3. het verlenen van steun aan alles wat kan dienen tot bevordering van de plaatselijke vooruitgang en leefbaarheid van de plaats Nijeberkoop en omgeving;
  4. het samenwerking met andere stichtingen of verenigingen, die hetzelfde doel nastreven;
  5. het in stand houden van de kantine/dorpshuis en de ijsbaan, 10x per jaar ‘de Dorpsomroeper’, de huis aan huis krant van Nijeberkoop.

Wat zijn de voordelen als ik vriend van SPB ben?

 1. Dat je een korting kan krijgen bij door ons georganiseerde evenementen.
 2. Dat je een bijdrage levert aan een mooi Nijeberkoop.

Download het machtigingsformulier, stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar R.A. Groen, Oosteregge 17 8422 DS Nijeberkoop. Of scan het formulier in en mail het naar penningmeester@nijeberkoop.nl