Reminder online bijeenkomsten Woonvisie

Reminder online bijeenkomsten Woonvisie

De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een nieuwe woonvisie. Daarin staat centraal hoe we de komende jaren invulling willen geven aan het prettig wonen in de gemeente. In de maand juni hebben we via een online enquête onze inwoners gevraagd mee te praten hierover.

Meer dan 400 inwoners hebben de enquête ingevuld. Ook zijn er veel reacties gekomen op de interactieve kaart. We zijn daar erg blij mee. Dank daarvoor! Onze inwoners weten als geen ander wat belangrijk is voor fijn wonen in Ooststellingwerf.

De resultaten uit de enquête zijn belangrijke input voor onze nieuwe woonvisie. Om de mening, wensen en behoeftes van onze inwoners goed weer te geven in de woonvisie, organiseren we bijeenkomsten. Hierin gaan we met onze inwoners in gesprek over de resultaten van de enquête. We gaan dieper in op de mening, wensen en behoeften, leggen accenten en bespreken specifieke locaties.

Hiervoor staan verschillende digitale bijeenkomsten gepland. Helaas hebben zich nog erg weinig inwoners aangemeld. Ook van de plaatselijk belangen en wijkcommissies hebben we nog weinig aanmeldingen ontvangen. De grote respons op de enquête bevestigt ons beeld dat het thema wonen erg leeft in onze gemeente. Los van de periode waarin deze bijeenkomsten georganiseerd worden, kunnen wij de lage opkomst bij deze bijeenkomsten niet verklaren. Wij horen graag wat (mogelijke) redenen kunnen zijn. Nog liever zien wij het aantal aanmeldingen stijgen. We verzoeken jullie daarom deze bijeenkomsten nogmaals bij jullie leden onder de aandacht te brengen, en ook jullie zelf als plaatselijk belangen en wijkcommissies aan te melden. Ofwel, laat deze kans je niet ontglippen!

De bijeenkomsten op een rij:

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo: maandag 12 juli
Oosterwolde: woensdag 14 juli
Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop: maandag 19 juli
Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek: woensdag 21 juli
Aanmelden kan via: www.ooststellingwerf.nl/woonvisie of via de mail


Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
 
  
Internet
ooststellingwerf
Twitter: @owerf

Direct nummer
T: (0516) 56 63 22
M: 06 51 78 30 94
  
Direct mail
A Janssens