Stichting PB

Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

De stichting heeft als doel: het behartigen van de plaatselijke belangen van de plaats Nijeberkoop en omgeving, alsmede het bevorderen van voorzieningen en dienstverlening op maatschappelijk, economische en cultureel gebied en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 


Het is mogelijk om uw berichten en vragen aan stichting plaatselijk belang Nijeberkoop in de daarvoor bestemde zwarte brievenbus te deponeren.
U kan de brievenbus vinden aan de bovenweg 34. (ter hoogte van het oude schoolgebouw)


Stichting Plaatselijk Belang Nijeberkoop

Het bestuur

Voorzitter Sibylle Denneman 06 51090863
Secretaris Ton Smakman 06 53458774
Penningmeester Roelof André Groen 06-51261430
Algemeen lid Susan Warmer 06-12070231
Algemeen lid Vacant
Email Plaatselijk Belang Mijn vraag is
Akte Stichting PB Download de PDF

Plaatselijk Belang kan het niet alleen, daarom heeft PB vrienden nodig die hun nek willen uitsteken voor ons prachtige dorp. DOE mee en wordt vriend of donateur van Stichting Plaatselijk Belang!

 

Download het machtigingsformulier, stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar R.A. Groen, Oosteregge 17 8422 DS Nijeberkoop. Of scan het formulier in en mail het naar penningmeester@nijeberkoop.nl.

 

Ik wil vriend worden van SPB download het machtigingsformulier