Straottheater


Straottheater De Verdwenen Peerden:
een fleurig en kleurig gebeuren in Ni’jberkoop en Berkoop.

(Tekst: Sietske Bloemhoff. Foto’s: Lenus v.d. Broek en Sietske Bloemhoff )

Op vri’jdag 3 en zaoterdag 4 augustus was et een drokte van belang in de dörpen Ni’jberkoop en Berkoop. Een kleine 250 meensken geneuten volop van de theatertocht die langs een zestal lekaosies gong. Die tocht wodde op ’e fiets maekt, mar veur de meensken die daor muuite mit hadden reed de oolde schoelebus van Coulant Touring uut Berkoop. Et wodde een fleurig en kleurig gebeuren, daor iederiene slim van geneuten het. Onderwegens weren d’r optredens van et koor Donna Dora en meziekverieninge Brocante Oosterwoolde, beide o.l.v. Jan Andries Dijkstra; Brocante wodde ritmisch ondersteund deur Wilfred Brouwer van Ni’jberkoop. D’r was een sketch mit as speulders Geert Popkema (Noordwoolde), René Pen en Pieter Bergsma, beide uut Berkoop, de Capodastro’s speulden en zongen dat et een meraokel was bi’j de Delleboersterheide en Serge Epskamp maekte veul indrok mit zien ‘Dat van die twie peerden’ op de 3e lekaosie; de driesprong Alberdalaene/Grindweg. De eerste lekaosie was op et zo smoeke kaampien laand an Boshoeveweg, daor wodde de deur Harmen Houtman schreven sketch ‘Et plannegien van de smid’ opvoerd. An et begin van de sketch zong et koor Donna Donna, onder begeleiding van Jan Andries Dijkstra, et lied Schoelplak. Inrokwekkend was et mement dat de klokke in de klokkestoel luded wodde (deur Joke Brouwer) en d’r twie peerden uut de bos om et koor en veur et pebliek langs naor Boshoeveweg draefden en de kaante van de Grindweg verdwenen.


Et pebliek op zaoterdag 4 augustus op et veltien an Boshoeveweg in Ni’jberkoop

De sketch wodde opvoerd op een gigantisch grote rok, die dreugen wodde deur de smid. De rok, die de rooie draod veur et verhael vormde, wodde deur een grote groep vrouwluden maekt uut zoe’n 14.000 lappies naor ontwarp van Mariken Biegman, de artistiek leider van De Verdwenen Peerden.

An et theater deden ok de daanseressen Janna en Ditte Eijer mit; zi’j vertolkten op ’e twiede lekaosie tegere de geesten van de beide peerden. Serge Epskamp zong op ’e driesprong Alberdelaene/Grindweg zien prachtige lied ‘Dat van die twie peerden’

De twiede lekaosie was bi’j de krusing Boshoeveweg-Grindweg, de dadde op de driesprong Alberdelaene/Grindweg, de vierde op et parkeerterrein van de Delleboersterheide en de vuufde op et terrein De Bult in Berkoop. De ofslutende veurstelling was in de Berkoper karke.
Niet alliend et pebliek op beide daegen was geweldig enthousiast, etzelde gul veur de reseensies in een tal kraanten.

’De Verdwenen Peerden’ is iene van de 32 mannefestaosies van et perveensiaole Under de toer. Al die mannefestaosies hebben mit et verhael van of rond een karke te maeken. Et verhael van de beide peerden die rond 1825 in Ni’jberkoop verdwenen en laeter dood weerommevunnen wodden in et verinneweerde karkien van Ni’jberkoop was et thema dat de Stellingwarver Schrieversronte indiende bi’j Under de toer en dat mit 31 eren uutkeuzen wodde uut 80 inzendings. De teksten veur De Verdwenen Peerden wodden schreven deur Roely Bakker (Makkinge), Harmen Houtman (Et Vene), Attie Nijboer (Oosterwoolde) en Serge Epskamp uut Zaandhuzen. Mariken Biegman van Jubbege zorgde veur de artistieke leiding, Serge Epskamp zorgde veur et muzikaole pat, projektleider was Sietske Bloemhoff van Ni’jberkoop. Mariken is trouwens wel bekend in Berkoop, omreden ze een atelier huurt bi’j textielinstituut Hawar, dat ok nauw betrokken was bi’j de theatertocht.
Geweldig veul lof was d’r onderwegens veur de prachtige patchworkrok van 12 x 12 meter, die zoas eerder angeven wodde deur een groep hadwarkende vrouwluden uut Berkoop ni’jd is. Dat gul ok veur de prachtige patchworkklieden die Corrie Hoekstra van Berkoop maekte en die tiedens de tocht op et Ni’jberkoper karkhof opspand weren. Op de klieden bin et oolde karkien en de peerden te zien.

De dielnemers wodden onderwegens begeleided deur gaastvrouw en gaastheer Attie Nijboer (Oosterwoolde) en Jan Berend van Elp (Berkoop), die butendat ok over et verhael vertelden of een gedicht veurdreugen. Veur dit duo weren speciaole kleren ontwurpen en maekt deur Ellie van Elp, zodat de anklieding van alles mit mekeer een prachtig gehiel wodde.
Van begin tot aende was de theatertocht hielemaole in et Stellingwarfs. Daor was ommeraek veul wardering veur, mit naeme ok van meensken buten et gebied, die ok angavven juust gien inkelde muuite te hebben mit et verstaon d’r van.

Vanof De Bult gaot de tocht lopende naor de Berkoper karke onder begeleiding van gaastheer ‘De Zwatte’ (Jan Berend van Elp) en gaastvrouw ‘De Vos’ ( Attie Nijboer). De smid (Geert Popkema) wodt bi’j et ingaon van de karke hulpen deur ene van de naor de peerden zukende boeren (René Pen)

Hiel veul meensken uut de beide dörpen en van de Stellingwarver Schrieversronte maekten, vaeks op ’e aachtergrond ’De Verdwenen Peerden’ meugelik. Zo was d’r altied de neudige hulpe op de lekaosies en onderwegens tiedens de tocht, dat wodde tot in de punties verzorgd deur logistiek leider Hendrik Betten van Else en zien mitwarkers. Veur et vervoer van de gigantische rok – de rok wodde op drie lekaosies bruukt – zorgde Joke Brouwer, en dat was een hiele heis! Mar ok verschillende verienings en bedrieven steunden De Verdwenen Peerden, zoas Annemersbedrief Houwer-Jansen, Coulant Touring, de karke van Berkoop, de dörpskantine van Ni’jberkoop, fem. Deknatel (Boshoeve), Hotel Resteraant Lunia, It Fryske Gea, Kefé Resteraant Boszicht, Loon en annemersbedrief De Samenwarking, Oold Ark, De PB’s van de beide dörpen, Stichting Begraafplaatsen Oolde- en Ni’jberkoop en Textielinstituut Hawar.

Et doel is dat d’r behalven de film die maekt wodde tiedens de tocht ok et verhael op himzels verfilmd wodt. Dat gebeurt deur Patrick Hoving, student van keunstakedemie Minerva in Grunningen. Disse film zal, zo is et doel, laeter in et jaor vertoond wodden in beide dörpen. Jim lezen daor vanzels over in de Dörpsomroeper!