Verandering in het luchtruim

Verandering in het luchtruim

Luchtruimherzieningsplan

Meer ruimte in het luchtruim en minder hinder op de grond. De Rijksoverheid werkt aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim. Want het luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt.

Eén van de dingen die wordt voorgesteld in het plan ‘ontwerp Luchtruimherziening’ is om het militair oefengebied (straaljagers, gevechtshelikopters en drones) boven de provincie Friesland, Groningen en Drenthe uit te breiden. Deze uitbreiding zorgt er mogelijk ook voor dat er boven onze gemeente gevlogen kan gaan worden. Meer hierover kunt u lezen op de website Luchtvaart in de toekomst: Luchtvaartoekomst

Mogelijk om een zienswijze in te dienen
Tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het milieueffectrapport dat hiervoor is opgesteld. Dat kunt u doen via de website Platform participatie: platformparticipatie

Online bijeenkomsten en papieren documenten
Ook kunt u op de website Platform participatie ( platformparticipatie) bekijken wanneer er online bijeenkomsten zijn over dit onderwerp en kunt u bekijken waar u de papieren documenten kunt bekijken.

Met vriendelijke groet,

Team CommunicatieBezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516
.

Internet
ooststellingwerf

Direct nummer
T(0516) 56 63 22
M 06 51 78 30 94

Direct mail
A Janssens