Begraafplaatsencommissie Olde- en Nijeberkoop

Begraafplaatsencommissie Olde- en Nijeberkoop


Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop
De begraafplaatsen in Olde- en Nijeberkoop en de klokkenstoel op de begraafplaats in Nijeberkoop zijn per 1 januari 2012 door de Protestantse Gemeente met alle rechten en plichten overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop. Welke nu zorg dragen voor de exploitatie en onderhoud van de begraafplaatsen.

Voor meer informatie ga naar de website van
begraafplaatsen olde- en nijeberkoop


Doelstelling

In Nijeberkoop draagt de Begraafplaatscommissie zorg voor het onderhoud van de begraafplaats en het toegangspad. Een keer per maand, op een zaterdagochtend, (m.u.v. de wintermaanden) komt een kleine ploeg vrijwilligers bijeen om deze klus te klaren. De werkzaamheden bestaan met name uit het onkruidvrij houden van de paden, snoeien en blad blazen. De eerstvolgende datum staat vermeld in het dorpskrantje.
Wilt u komen kijken of misschien meehelpen?

Kom gerust eens langs of neem telefonisch contact op met Joke tel. 06-23109206 of
Ellen tel. 06-27044432.

Mail begraafplaatsencommissie

PS:
• Vrijwilligers kunnen zich altijd melden.