Gedeeltelijk extensief beheer begraafplaats Nijeberkoop

Waarde bezoeker

De komende tijd zal er op de begraafplaats in Nijeberkoop geëxperimenteerd worden met gedeeltelijk extensief beheer. In de praktijk houdt dit in dat een bepaalde gedeelte van de begraafplaats nog maar 1x per jaar zal worden gemaaid. Dat gaat om het gedeelte achter en rond de klokkenstoel. In eerste instantie wordt afgewacht wat de oude graszode aan zaden in zich bergt, bij onvoldoende resultaat zal een bloemenmengsel worden gezaaid. Twee overwegingen hebben geleid tot de beslissing om het beheer gedeeltelijk extensief te maken:

  • Ten eerste wil de Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop met haar openbare groenvoorzieningen graag haar steentje bijdragen aan verbetering van de natuurkwaliteit.
  • Ten tweede is de Stichting grotendeels afhankelijk van de tijd en inzet van haar vrijwilligers, waardoor wel eens wat handen tekortkomen. Toekomstbestendig beleid is daarmee dus des te belangrijker.

Het bestuur hoopt u hiermee voldoende te hebben ingelicht en verheugt zich op de vernieuwde ervaringsbeleving.

Namens het bestuur
voorzitter Jan Berend van Elp
secretaris Wietze Akkerman
penningmeester Afke de With
bestuurslid Joke Brouwer
bestuurslid Ellen Hoekstra
bestuurslid Judith Stavast

Noot: oproep vrijwilligersochtend

Mocht ook u een bijdrage willen leveren aan onze vrijwilligersochtenden, kunt u daartoe contact opnemen met Wietze Akkerman (Oldeberkoop, 0516-451009) of Joke Brouwer (Nijeberkoop, 06-23109206). U bent meer dan welkom!