Lichtjesavond Nijeberkoop zaterdag 2 nov. 2019.

Waarde bezoeker

Op zaterdag 2 november 2019 (Allerzielen) zal de Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop voor de derde maal een Lichtjesavond organiseren. De Lichtjesavond heeft afwisselend plaats in Olde- of Nijeberkoop. Dit jaar zal de Lichtjesavond in Nijeberkoop plaatsvinden.

De bijeenkomst is bedoeld om troost te geven aan al die mensen die hun dierbare(n) zo missen. Iedereen, jong en oud, is welkom om te ervaren hoe in donkere dagen mensen samen steun, herkenning en troost kunnen vinden. Ook wanneer een dierbare elders is begraven, bijgezet of uitgestrooid, bent u van harte welkom.

De begraafplaats zal die avond sfeervol verlicht worden met kaarsen. Op een waardige en respectvolle wijze zullen dierbaren herinnerd worden door middel van passende woorden met muzikale omlijsting. Daarna krijgt men een kaars aangeboden om op het graf van hun dierbare te zetten of op een algemene gedenkplek op de begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid samen na te praten met een kop koffie of thee.

Namens het bestuur

voorzitter Jan Berend van Elp
secretaris Wietze Akkerman
penningmeester Afke de With
bestuurslid Joke Brouwer
bestuurslid Ellen Hoekstra
bestuurslid Judith Stavast