Webinar over nieuw geurbeleid

WEBINAR

De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een nieuwe geurgebiedsvisie. Door de aanwezigheid van veehouderijen in onze gemeente kan geurhinder optreden. In de geurgebiedsvisie legt de gemeente vast welke normen voor geurhinder acceptabel zijn. Het geldende beleid voldoet niet meer aan de huidige inzichten. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe visie.

Donderdagavond 21 januari webinar geurbeleid
Donderdagavond 21 januari organiseren we voor iedereen die belangstelling heeft een webinar over het geurbeleid. Een webinar is een digitale presentatie. Het webinar start om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. U kunt tijdens het webinar digitaal vragen te stellen. Wilt u meedoen? Meld u dan aan via onze site. U krijgt dan een link naar het webinar toegestuurd.

Advies
De gemeente heeft bureau De Roever gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen voor het geurbeleid. U vindt dit advies op onze site. In het advies zijn een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Op 7 en 14 januari 2021 hebben we hierover met landbouw- en natuurorganisaties, ondernemers en plaatselijk belangen gesprekken (gehad).
Neem dan gerust contact op met Jack Luchtenborg,Bezoekadres
‘t Oost 11
8431 LE
Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Algemeen bereikbaar
T 14 0516

Internet
ooststellingwerf

Direct nummer
T(0516) 56 63 22
M 06 51 78 30 94

Direct mail
A Janssens